Σύνδεσμοι

Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στους παρακάτω συνδέσμους:

  • Σ.Η.Π.Ε.Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφεριακών Εφημερίδων
    www.regionalpress.gr
  • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημοσιογραφικής εκπαίδευσης
    www.ejta.nl