Ινστιτούτο

  «Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ) αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσιογράφων και των υπόλοιπων επαγγελματιών στον χώρο των ΜΜΕ, με έμφαση στον Τύπο της περιφέρειας.

Πρόκειται για το μοναδικό ινστιτούτο συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από μια επαγγελματική δημοσιογραφική ένωση, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Ταυτοχρόνως το ΙΕΤ μεσοπρόθεσμα θα αναπτύξει δράσεις στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και ιδιαιτέρως στις μελέτες που αφορούν την ιστορία, και τις προοπτικές ανάπτυξης του επαρχιακού τύπου στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου έχει ήδη συνεργαστεί με ομοειδή ινστιτούτα του εξωτερικού και πανεπιστημιακά τμήματα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κατάρτιση και έρευνα.»

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γαρεδάκης