Συνεργασίες

Οι συνεργασίες του ΙΕΤ

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου συνεργάζεται ήδη με τους ακόλουθους φορείς ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες συνεργασίες:

 • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  http://www.jour.auth.gr/
 • Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
  http://cmc.panteion.gr/
 • Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  http://www.media.uoa.gr/
 • European Journalism Training Association Μάαστιρχτ, Ολλανδία
  http://www.ejta.eu