Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΤ

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου διοικείται από το ακόλουθο συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τριετία:

 • Γαρεδάκης Ιωάννης, Πρόεδρος
  Εκδότης – Διευθυντής της εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα».
 • Δούκας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος
  Εκδότης – Διευθυντής της εφημερίδας «Πελοπόννησος».
 • Μυκωνιάτης Άκης, Γραμματέας
  Εκδότης – Διευθυντής της εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου.
 • Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Μέλος
  Εκδότης – Διευθυντής της εφημερίδας «Κρητική Επιθεώρηση».
 • Βακόνδιος Γεώργιος, Μέλος
  Εκδότης – Διευθυντής της εφημερίδας «Κοινή Γνώμη» Κυκλάδων.