Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Διαφήμιση

[ A+ ] / [ A- ]

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Διαφήμιση
Από την “κλασική”προώθηση στην ψηφιακή επικοινωνιακή διάδραση

26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2013

Σάββατο 26 /1/2013

10.00-10.45. Ψηφιακή Αφήγηση: Διαφήμιση, Επικοινωνία & Μαρκετινγκ Ι
Εισηγητής: Μιχάλης Μειμάρης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

11.00-11.45. Ψηφιακή Αφήγηση: Διαφήμιση, Επικοινωνία & Μαρκετινγκ ΙΙ
Εισηγητής: Μιχάλης Μειμάρης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

12.00-12.45. Ψηφιακή Αφήγηση: Διαφήμιση, Επικοινωνία & Μαρκετινγκ ΙΙΙ
Εισηγητής: Μιχάλης Μειμάρης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

13.00-13.45. Μετεξέλιξη του μηνύματος στην ψηφιακή εποχή και επανασχεδιασμός της επικοινωνιακής διαδικασίας Ι
Εισηγητής: Δήμητρα Δημητρακοπούλου, εκλεγμένη Λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

14.00-14.45 Μετεξέλιξη του μηνύματος στην ψηφιακή εποχή και επανασχεδιασμός της επικοινωνιακής διαδικασίας ΙΙ
Εισηγητής: Δήμητρα Δημητρακοπούλου, εκλεγμένη Λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Κυριακή 27/1/2013

10.00-10.45. Ψηφιακή Αφήγηση: Διαφήμιση, Επικοινωνία & Μαρκετινγκ Ι
Εισηγητής: Μιχάλης Μειμάρης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

11.00-11.45. Ψηφιακή Αφήγηση: Διαφήμιση, Επικοινωνία & Μαρκετινγκ ΙΙ
Εισηγητής: Μιχάλης Μειμάρης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

12.00-12.45. Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Μοντέλα επικοινωνίας & διάδρασης Ι
Εισηγητής: Δήμητρα Δημητρακοπούλου, εκλεγμένη Λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

13.00-13.45. Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Μοντέλα επικοινωνίας & διάδρασης ΙΙ
Εισηγητής: Δήμητρα Δημητρακοπούλου, εκλεγμένη Λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

14.00-14.45. Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Μοντέλα επικοινωνίας & διάδρασης ΙΙΙ
Εισηγητής: Δήμητρα Δημητρακοπούλου, εκλεγμένη Λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Δευτέρα 28/1/2013

10.00-10.45. Η εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης στην Ελλάδα Ι
Εισηγητής: Μανώλης Χαιρετάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

11.00-11.45. Η εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης στην Ελλάδα ΙΙ
Εισηγητής: Μανώλης Χαιρετάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

12.00-12.45. Δομή των Διαφημιστικών Εταρειών
Εισηγητής: Μανώλης Χαιρετάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

13.00-13.45. Διαφήμιση & Περιφερειακός Τύπος Ι
Εισηγητής: Αντώνης Σκαμνάκης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

14.00-14.45. Διαφήμιση & Περιφερειακός Τύπος ΙΙ
Εισηγητής: Αντώνης Σκαμνάκης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Τρίτη 29/1/2013

10.00-10.45. Η αισθητική της Διαφήμισης Ι
Εισηγητής: Μανώλης Χαιρετάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

11.00-11.45. Η αισθητική της Διαφήμισης ΙΙ
Εισηγητής: Μανώλης Χαιρετάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

12.00-12.45. Προβλήματα Ρύθμισης Ι
Εισηγητής: Μανώλης Χαιρετάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

13.00-13.45. Προβλήματα Ρύθμισης ΙΙ
Εισηγητής: Μανώλης Χαιρετάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

14.00-14.45. Τα νέα Μηντιακά Μπλόκ
Εισηγητής: Μανώλης Χαιρετάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τετάρτη 30/1/2013

10.00-10.45. Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ι
Εισηγητής: Ανδρέας Βέγλης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

11.00-11.45. Τεχνολογίες Επικοινωνίας ΙΙ
Εισηγητής: Ανδρέας Βέγλης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

12.00-12.45. Τεχνολογίες Επικοινωνίας ΙΙΙ
Εισηγητής: Ανδρέας Βέγλης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

13.00-13.45. Σημειολογία της Διαφήμισης Ι
Εισηγητής: Χάρις Σβαλίγκου, Επικ. . Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

14.00-14.45. Σημειολογία της Διαφήμισης ΙΙ
Εισηγητής: Χάρις Σβαλίγκου, Επικ. . Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Πέμπτη 31/1/2013

10.00-10.45. Ρητορική της Διαφήμισης: Γλωσσα & Εικόνα Ι
Εισηγητής: Χάρις Σβαλίγκου, Επικ. . Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

11.00-11.45. Ρητορική της Διαφήμισης: Γλωσσα & Εικόνα ΙΙ
Εισηγητής: Χάρις Σβαλίγκου, Επικ. . Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

12.00-12.45. Ρητορική της Διαφήμισης: Γλωσσα & Εικόνα ΙΙΙ
Εισηγητής: Χάρις Σβαλίγκου, Επικ. . Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

13.00-13.45. Τεχνολογίες Επικοινωνίας-Μελέτες Περίπτωσης Ι
Εισηγητής: Ανδρέας Βέγλης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

14.00-14.45 Τεχνολογίες Επικοινωνίας-Μελέτες Περίπτωσης ΙΙ
Εισηγητής: Ανδρέας Βέγλης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

18.00-20.00. Επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας

Παρασκευή 1/2/2013

10.00-10.45. Επικοινωνία & Μαρκετινγκ: Η ψηφιακή εμπειρία Ι
Εισηγητής: Κλειώ Κεντερελίδου, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

11.00-11.45. Επικοινωνία & Μαρκετινγκ: Η ψηφιακή εμπειρία ΙΙ
Εισηγητής: Κλειώ Κεντερελίδου, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

12.00-12.45. Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο και οι ψηφιακοί καταναλωτές Ι
Εισηγητής: Κλειώ Κεντερελίδου, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

13.00-13.45. Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο και οι ψηφιακοί καταναλωτές ΙΙ
Εισηγητής: Κλειώ Κεντερελίδου, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

14.00-14.45. Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο και οι ψηφιακοί καταναλωτές ΙΙΙ
Εισηγητής: Κλειώ Κεντερελίδου, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ